İnsan Kaynakları Politikamız

Üretim , belli bir ürün için belli bir plana uyarak girdilerin doğru şekilde bir araya gelmesi ile sonuca ulaştırmaktır.

Amaç insan , amaç doğadır. İnsana faydalı , doğaya min. zararlı ürünleri üretmek ekonomiye katkı sağlamak ve yapılan işten verilen hizmetten keyif almaktır.

İnsan doğası gereği düşünmek üretmek ve çalışmak durumundadır bu bir zorunluluktan ziyade yaratışın bir gayesidir. Bu bağlam da bizde üretirken doğamızın gereği en iyiyi, en doğruyu sunmayı hedeflemekte ve sorunsuz hizmet vermeyi amaçlamaktayız.

Umuyoruz ki geçmişteki ticari birikimimiz üretimde bize artı değer sağlayacak ve ortağımız gördüğümüz müşterilerimizi tüketicilerimizi mağdur ve mahcup etmeden uzun yıllar sektörde faaliyet göstereceğiz.

Ülkemizin üretime istihdama ihtiyaç duyduğu şu zamanlarda sektörde aktif rol alacağız ve her türlü üretim zorluğuna göğsümüzü siper edeceğiz.

Dediğimiz gibi amacımız hizmet , gayemiz hizmet..

Saygılarımla ;